Организация за координация на взаимодействието между доброволците, защитаващи честността на изборите

 
За честни избори

Политика на поверителност


Политика за поверителност и защита на личните данни

Какво регламентира настоящия документ

От 25 май 2018 година в България започна да се прилага Общ регламент на Европейския съюз за защита на личните данни (GDPR). Целта му е да гарантира правото на неприкосновеност на физическите лица и да защити личните им данни.

Какво са лични данни?

Съгласно чл.2, ал.1 от ЗЗЛД, лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. По-конкретно, такива са: имена, ЕГН, адрес, телефон, месторождение, паспортни данни на лицето (физическа идентичност); семейно положение и родствени връзки (семейна идентичност); професионална биография (трудова дейност); здравен статус, психологическо и/или умствено състояние, сексуална ориентация (медицински данни); расов или етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения (обществена идентичност); имотно състояние, финансово състояние, участие и/или притежаване на дялове или ценни книжа на дружества (икономическа идентичност) и др.

Какви данни използваме и защо ги използваме

chestniizbori.com използва външна стандартна услуга от Google Analytics, с която отчита посещенията на електронната страница, проследява поведението на посетителите на страницата, като това става анонимно. За целта Google Analytics ползва вашия IP адрес, който в много случаи може да е споделен с други потребители на Вашия интернет доставчик.

В нашата страница Вие може да бъдете идентифицирани само след въвеждане на данни от Вас самите във формата „Включи се“. За да отговорим на Вашите съобщения, според новите правила ние се нуждаем от Вашето изричното съгласие за изпращане на Вашите данни до нас. За тази цел, преди изпращане на съобщения към Вас, Ви молим да се съгласите с получаването им.

chestniizbori.com обработва изпратените от Вас данни единствено за целите, които са описани във формата „включи се“.

Съхраняване и споделяне на Вашите данни

chestniizbori.com съхранява предоставените от Вас данни в база данни на сървър на superhosting.bg.

chestniizbori.com не споделя, не разкрива и не продава получените от Вас данни на трети лица или компании. 

chestniizbori.com може да сподели Вашите данни само по Ваше желание, само с лицето, което сте избрали във формата за контакт след повторната Ви регистрация на страницата.

chestniizbori.com  Ви дава възможност чрез Вашата парола във всеки един момент Вие да имате достъп до Вашите данни в базата ни от данни, за да ги редактирате или за да ги изтриете. В случай, че Вие изтриете Вашите данни – в базата данни на chestniizbori.com не остават никакви следи от Вашата регистрация - Вие ще бъдете "забравени".

Данни, събирани от прочитане на бисквитки

Бисквитките представляват малки текстови файлове, които се изпращат от уеб сървъра към използвания от Вас браузър и се съхраняват на Вашето устройство, за да може страницата да го разпознава. Има два вида бисквитки – постоянни и временни или "сесийни" бисквитки. Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на Вашия компютър или мобилно устройство за по-дълъг период от време. Сесийните бисквитки се съхраняват временно в компютъра Ви, когато посещавате страница и се изтриват в момента, в който затворите уеб страницата. Повечето бисквитки не съдържат никаква лична информация за Вас.

Възможно е да използваме информацията от бисквитките, за да направим нашата уеб страница по-лесна и по-полезна за Вас – нашите потребители.

Ако предпочитате, по всяко време може да изключите бисквитките на Вашия браузър или да ги изтриете от Вашия твърд диск.

Защита на информацията

Уеб страницата chestniizbori.com ползва протокол за защитена комуникация в компютърна мрежа Hypertext Transfer Protocol Secure(HTTPS). HTTPS удостоверява страницата и съответния уеб сървър, на който е качена. Също така, двупосочно криптира връзката между клиент и сървър, което осигурява защита срещу подслушване, подправяне или фалшифициране на съдържанието на съобщенията. На практика, това дава достатъчно гаранции, че потребителят се свързва с правилната страница (а не фалшиво копие), както и гарантира, че съдържанието на съобщенията между потребителя и страницата не може да се прочете или подправи от трети страни. Допълнителна информация за HTTPS (https://bg.wikipedia.org/wiki/HTTPS).

 

Актуалност на настоящия документ

Настоящата Декларация за политика за поверителност и защита на личните данни може да бъде променяна или допълвана поради изменение на приложимото законодателство, по инициатива на  chestniizbori.com. на нашите ползватели, както и на компетентен орган като Комисията за защита на личните данни.

Данни на собственика на сайта

Мария Мусорлиева 

20.01.2021 г.

За връзка с Честни ИЗБОРИ:

тел.: 0890 51 80 99 

Фейсбук страница: Честни Избори
Фейсбук група: Честни Избори
YouTube канал: Честни Избори
Twitter профил: @Честни Избори
VKontakte профил: Честни Избори
SoundCloud профил: Честни Избори